adres: ul. Borowikowa 5, 05-825 Radonie
Lemiesze 6