adres: ul. Borowikowa 5, 05-825 Radonie
maszyny drogowe i budowlane